Porady

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech: kiedy i jak można skorzystać?

Zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech: kiedy i jak można skorzystać?

Niemcy, stanowiące jeden z najlepiej rozwiniętych pod względem gospodarczym krajów Europy, skutecznie przyciągają pracowników z zagranicy. Dotyczy to również Polaków, którzy wciąż licznie emigrują za zachodnią granicę nie tylko po to, by zatrudnić się w tamtejszej firmie na etat, ale coraz częściej również w celu założenia w Niemczech własnej działalności gospodarczej. Jednym z kluczowych sektorów dla ambitnych przedsiębiorców z Polski pozostaje branża budowlana. Dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy u naszych zachodnich sąsiadów ważną kwestię stanowi zrozumienie niemieckiego systemu podatkowego – w kontekście firm budowlanych szczególne znaczenie ma zwłaszcza Freistellung, czyli zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Sprawdź, komu przysługuje to świadczenie i jak wygląda procedura wnioskowania o Freistellung.

Freistellung, czyli zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech – na czym polega?

Freistellung to skrót od Freistellungsbescheinigung, czyli specjalnego zaświadczenia wydawanego przez niemiecki urząd skarbowy, które uprawnia przedsiębiorców prowadzących firmę o profilu budowlano-remontowym z obowiązku zapłaty niemieckiego podatku od usług budowlanych – Bauabzugsteuer. Osoby planujące rozpoczęcie w tym sektorze własnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec, muszą bowiem pamiętać, że obowiązuje tam specjalny podatek, którego stawka wynosi 15% od wartości brutto każdej wystawionej faktury. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie został zwolniony z podatku budowlanego, oznacza to tym samym, że ma obowiązek potrącić należny podatek od każdej faktury, a następnie złożyć odpowiedni protokół i przekazać podatek do niemieckiego Finanzamtu.

Dla kogo jest przeznaczony Freistellung?

Aby uniknąć niepożądanych potrąceń, warto wnioskować o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech. Możliwość wnioskowania o Freistellung ma każdy przedsiębiorca, który świadczy usługi budowlane na terenie Niemiec. Bez znaczenia pozostaje przy tym kraj, w którym została zarejestrowana działalność gospodarcza. Niemiecki urząd rozpatrując wniosek o Freistellung, bierze bowiem pod uwagę faktyczne miejsce wykonywania usług. W praktyce zwolnienie z niemieckiego podatku budowlanego przysługuje zatem każdemu właścicielowi firmy budowlano-remontowej, który złoży stosowny wniosek w niemieckim urzędzie i nie posiada żadnych zaległości czy nieuregulowanych spraw w Finanzamcie.

Jak wygląda procedura wnioskowania o Freistellung?

Aby skutecznie uzyskać zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech, należy przedłożyć w tamtejszym urzędzie stosowny wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Za zachodnią granicą funkcjonują cztery instytucje zajmujące się tymi formalnościami – przynależność danego przedsiębiorcy do jednej z nich ustalana jest według porządku alfabetycznego.

Firmy budowlane, które zostały zarejestrowane na terenie Polski, muszą dostarczyć dodatkowo wpis do ewidencji oraz certyfikat rezydencji uzyskany z polskiego urzędu skarbowego. Natomiast właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych w Niemczech (Gewerbe) muszą pamiętać o dołączeniu do wniosku zameldowania prowadzonej działalności.

Czy można odzyskać już potrącony podatek?

W sytuacji, gdy urząd skarbowy zdążył już potrącić podatek budowlany, właściciel firmy może próbować go odzyskać. W tym celu należy złożyć do niemieckiego urzędu wniosek wraz z protokołami poświadczającymi fakt, że podatek ów rzeczywiście został już odprowadzony. Warto mieć jednak na uwadze, że proces odzyskiwania podatku budowlanego jest zwykle dość czasochłonny – właśnie dlatego w interesie przedsiębiorców jest jak najszybsze załatwienie formalności związanych z Freistellung.

 

Artykuł sponsorowany

Udostępnij

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *